Bildiri Gönderme Kuralları

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi bildirileri, poster ve sözel bildiri olarak kabul edilecektir. Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildiri formunun sadece web sayfasından doldurularak yollanması gerekmektedir. Sözel bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce hazırlanacaktır. Türkçe ve İngilizce başlık ile yazar isim ve adresleri de yer alacaktır. Sunum şekli olarak Sözel ya da Poster olarak seçilebilir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

Bildiri son gönderim tarihi 10 Temmuz 2017’dir. Lütfen bildirilerinizi gönderirken sunum yapacak olan yazar kısmını dikkatli doldurunuz. Bildiri kabul mektupları en geç 31 Temmuz 2017 tarihinde sizlere e-posta ile gönderilecektir.

Kabul edilen bildiriler, bilimsel programda ve bildiri kitabında yer alacaktır. Kabul edilen poster bildirilerde yazarlardan en az birinin; sözel bildirilerde sunumu yapacak kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur. Gönderilen bildirilerin üzerinde değişlik yapılamaz. Eğer bildirinizi gönderdikten sonra üzerinde değişiklik yapmak isterseniz kongre sekretaryası ile iletişim kurabilirsiniz.
Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildirinin içeriği yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Komite veya Kongre Sekreterliği bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
 • Bildiri özetlerine, resim, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.
 • Sunum şeklinizi “Poster – Sözlü Bildiri” olarak seçebilirsiniz.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak gönderilmelidir.
 • Kullanılacak yazı karakteri “Times New Roman” olmalı, 12 punto ile 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri 300 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özetin bulunduğu metin dahildir. Bildiri başlığı, yazar isimleri ve adresler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • Bildiri özetinizin başlığı 25 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir. Sorumlu yazarın ismi bold karakterde altı çizili şekilde olmalı, adres kısmında e-mail adresi yazılmış olmalıdır.
 • Kurum isimleri için yazarların soyisimlerinden sonra üstte numara verilerek açıklama yapılmalı. Örn. “Mehmet Çağrı Karakurum1, Kerem Ural 2” gibi.
 • Kurumların isimleri yazar isimlerinden sonra ayrı paragrafta Kurum adı, Şehir, Ülke olacak şekilde olmalıdır. Örn. 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD, Burdur, Türkiye.
 • Bildiri özetleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuçlar bölümlerini içermelidir.
 • Bildiri özeti için en fazla 5 anahtar sözcük belirtilmelidir.
 • Bildiri özet formunuza e-posta adresinizin doğru girildiğinden emin olunuz. Kongre Sekreteryası sizinle iletişim kurmak için girmiş olduğunuz e-posta adresini kullanacaktır.


 • Bildiriniz, Kongre Sekreterliği’ne ulaştığında, sizlere e-posta olarak bildiri özet numaranız yollanacaktır. Bu onay iletisi elinize geçmez ise; lütfen bildirinizi tekrar yollamadan önce Kongre Sekreterliği’ne başvurunuz.

  POSTER SERGİ DÜZENİ

  Her bir poster için bir adet duvar panosu hazır bulunmaktadır. Poster ebatı 70 cm en, 90 cm boy şeklinde olmalıdır.

  POSTER HAZIRLIĞI
  Posterin dili İngilizce’dir. Poster tek sayfa olmalıdır. Posterler 2 metre uzaktan rahatça okunabilmesi önemlidir. Posterler; organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı standda sergilenecektir